Konferencja naukowa Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, współorganizowana przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", odbędzie się w Krakowie w dniach 24-27.09.2013, w budynku Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Al. Mickiewicza 30, paw. C-4.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych technik satelitarnych w geodezji, nawigacji i geodynamice. Obejmuje ona między innymi wykorzystania systemu ASG-EUPOS, sieci geodezyjnych, satelitarnych systemów europejskich EGNOS i Galileo, wyznaczanie orbit sztucznych satelitów Ziemi, obserwacje SLR, opracowanie obserwacji wykonanych w sieci EPN, szeregów czasowych, wyznaczania skal czasu.

Rejestracja uczestników i przesyłanie streszczeń wystąpień odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej konferencji.

W trakcie konferencji przewiduje się sesje referatowe, w tym z referatami zaproszonymi, sesje poświęcone podsumowaniu projektu rozwojowego NCBiR nt. "Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS", sesję posterową oraz zebranie Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Zaprezentowane referaty i postery w formie artykułów, po recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie "Artificial Satellites" (8 pkt) - artsat.cbk.waw.pl, wydawanym przez VERSITA lub w "Geomatics and Environmental Engineering" (5 pkt) - www.gaee.agh.edu.pl, wydawanym przez Wydawnictwa AGH.