KontaktAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4
30-059 Kraków

Sekretarz konferencji:
dr inż. Bogdan Skorupa
email: bskorupa@agh.edu.pl
tel: 12 617 22 59
fax: 12 617 50 76