Komitet organizacyjnydr hab. in┐. Piotr Banasik
dr hab. in┐. Janusz Bogusz
dr hab. in┐. Jacek Kudrys - przewodnicz▒cy
dr in┐. Marcin Ligas
dr in┐. Bogdan Skorupa - sekretarz
dr in┐. Andrzej Uzna˝ski
mgr in┐. úukasz Borowski
mgr in┐. Kamil Maciuk